sản xuất thuốc

Tin Tức Sức Khỏe

Phương pháp tạo hạt ướt trong sản xuất dược phẩm

Tạo hạt ướt là quá trình tạo hạt bằng cách nhào trộn hỗn hợp bột với một chất lỏng, thường là dung dịch tá dược dính trong nước hoặc nước (khi tá dược dính đã được trộn với hỗn hợp bột trước đó). 1. Cơ chế của tạo hạt ướt …